• ®Σαολίν Γου Κουνγκ Ντουάν Ουέϊ
  Το Επίσημο Σύστημα αξιολόγησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σαολίν

  Σαολίν Γου Κουνγκ Ντουάν Μέσου Επιπέδου [Κιν.: Shàolín Wǔgōng zhōngduànwèi少林武功中段位]

  1ο Ντουάν και 2ο Ντουάν

  Εκείνοι που συμμετέχουν και ασκούνται στις πολεμικές τέχνες του Σαολίν μπορούν να αιτηθούν για Ντουάν. Ο αιτούμενος για Ντουάν τιμά τους δασκάλους του/της, και σέβεται τις διδασκαλίες τους, τηρεί τους κανόνες και πειθαρχεί, δίνει μεγάλη προσοχή στην ηθική και στην δεοντολογία των πολεμικών τεχνών του Σαολίν και είναι σε θέση να εφαρμόζει πιστά το εθιμοτυπικό των πολεμικών τεχνών του Σαολίν.

  Κριτήρια Ντουάν Ουέϊ Μέσου Επιπέδου

  1ο Ντουάν Μέσου Επιπέδου: Τα άτομα ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών, που κατέχουν το 3ο Ντουάν Βασικού Επιπέδου για περισσότερο από 1 έτος, με τεχνική αξιολόγηση [μία φόρμα με γυμνά χέρια και μία φόρμα με όπλο – Πλέον του προηγούμενου επιπέδου] πάνω από 16 βαθμούς και για τις δύο φόρμες.

   

  Κατόπιν απόφασης της Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να εξεταστεί αίτηση για προαγωγή στο 1ο Ντουάν Μέσου Επιπέδου αμέσως μετά την επιτυχή αξιολόγηση στο 3ο Ντουάν Βασικού Επιπέδου, στις κάτωθι ειδικές περιπτώσεις:

   

  α. Μπορεί να απονεμηθεί το 1ο Ντουάν Επιπέδου, σε εξέχοντες Σπουδαστές και εξέχουσες Σπουδάστριες, με αμέριστη προσφορά στην ανάπτυξη του Πολιτισμού Σαολίν.

   

  β. Μπορεί να απονεμηθεί το 1ο Ντουάν Μέσου Επιπέδου, σε εξέχοντες Σπουδαστές και εξέχουσες Σπουδάστριες, που έχουν τιμηθεί σε Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Φεστιβάλ από το Ναό Σαολίν.

   

  γ. Μπορεί να απονεμηθεί το 1ο Ντουάν Μέσου Επιπέδου, σε εξέχοντες Σπουδαστές και εξέχουσες Σπουδάστριες, που έχουν κατακτήσει μία από τις 4 πρώτες θέσεις σε περισσότερα από ένα Πανελλήνια, Ευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Κύπελλα ή Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών που συμμετέχει επίσημη ομάδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σαολίν.  2ο Ντουάν Μέσου Επιπέδου: Τα άτομα ηλικίας τουλάχιστον 17 ετών, που κατέχουν το 1ο Ντουάν Μέσου Επιπέδου για περισσότερο από 2 έτη, με τεχνική αξιολόγηση [μία φόρμα με γυμνά χέρια και μία φόρμα με όπλο – Πλέον του προηγούμενου επιπέδου] πάνω από 17 βαθμούς και για τις δύο φόρμες.

   

  Κατόπιν απόφασης της Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να εξεταστεί αίτηση για προαγωγή στο 2ο Ντουάν Μέσου Επιπέδου 1 έτος μετά την επιτυχή αξιολόγηση στο 1ο Ντουάν Μέσου Επιπέδου, στις κάτωθι ειδικές περιπτώσεις:

   

  α. Μπορεί να απονεμηθεί το 2ο Ντουάν Μέσου Επιπέδου, σε εξέχοντες Σπουδαστές και εξέχουσες Σπουδάστριες, με αμέριστη προσφορά στην ανάπτυξη του Πολιτισμού Σαολίν.

   

  β. Μπορεί να απονεμηθεί το 2ο Ντουάν Μέσου Επιπέδου, σε εξέχοντες Σπουδαστές και εξέχουσες Σπουδάστριες, που έχουν τιμηθεί σε Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Φεστιβάλ από το Ναό Σαολίν, περισσότερες από 2 φορές.

   

  γ. Μπορεί να απονεμηθεί το 2ο Ντουάν Μέσου Επιπέδου, σε εξέχοντες Σπουδαστές και εξέχουσες Σπουδάστριες, που έχουν κατακτήσει μία από τις 3 πρώτες θέσεις σε περισσότερα από ένα Πανελλήνια, Ευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Κύπελλα ή Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών που συμμετέχει επίσημη ομάδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σαολίν.

   

  Σημείωση: Σε περίπτωση μαθησιακής ικανότητας, μετά από αίτηση του δασκάλου δύναται να γίνει ηλικιακή εξαίρεση.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου μας, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, αναπαραστάσεων με γραφικά, αρχείων ήχου και εικόνας, αποτελεί, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, ιδιοκτησία της Ομοσπονδίας Σαολίν Ελλάδος. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με ρητή άδεια για ιδιωτική, δηλαδή όχι για δημόσια ή εμπορική, χρήση. Τυχόν τροποποίηση, μετάφραση ή άλλου είδους επεξεργασία ή προσαρμογή του περιεχομένου μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της Ομοσπονδίας Σαολίν Ελλάδος. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κατάχρηση κατατεθέντων σημάτων ή λογότυπων της Ομοσπονδίας Σαολίν Ελλάδος, στο σύνολο δεν επιτρέπεται.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ